Piotr Szeffer

Piotr Szeffer
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie
w 2009 r. obronił z wyróżnieniem pracę magisterską, sporządzoną pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Filara.

W 2014 r. ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

W ramach doskonalenia zawodowego, w 2019 r. ukończył Podatkowe Studia Podyplomowe
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie uzyskuje uprawnienia Doradcy Podatkowego w Ministerstwie Finansów.

Oprócz działalności zawodowej adwokata, zdobyte doświadczenie wykorzystywał również jako wykładowca prawa cywilnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz członek organów nadzorczych notowanych na giełdzie spółek prawa handlowego – w tym przez ponad 5 lat jako członek rady nadzorczej ATC Cargo S.A. z/s w Gdyni oraz wielu podmiotów z branż ubezpieczeniowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych kancelariach prawniczych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i cywilnym, w tym z akcentem na ich skutki podatkowe. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych – zarówno w ramach procedury cywilnej, jak i karnej oraz karnoskarbowej, a także w zakresie budowania strategii sądowej.

Z sukcesami reprezentował klientów w licznych i skomplikowanych postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od wielu lat prowadzi kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych z branży spedycyjnej, stoczniowej, hydrotechnicznej, budowlanej, ubezpieczeniowej, spożywczej oraz eventowej. Świadczy również pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych.

Z Kancelarią współpracuje od 2014r.