O nas

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jacek Jerzemowski to zespół prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej dla biznesu.

Mamy szerokie doświadczenia związane z kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych.
Wiedza jaką posiadamy, pozwala nam z powodzeniem prowadzić skomplikowane projekty związane z obrotem gospodarczym, przekształceniami własnościowymi, procesami inwestycyjnymi, ubezpieczeniami i odszkodowaniami, obrotem finansowym, a także wymagające ekspertyzy w prawie administracyjnym.
Mamy doświadczenie w biznesie

Działamy w organach różnych spółek i posiadamy praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu biznesu, co pomaga nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów oraz dopasować najbardziej efektywne narzędzia i rozwiązania prawne.

Jesteśmy częścią zespołu klienta

Zawsze staramy się zrozumieć organizację Klienta oraz jego biznes, tak aby stać się praktyczną częścią zespołu Klienta. Jesteśmy elastyczni wobec oczekiwań Klientów – zawsze chętnie poświęcimy nasz czas na konsultacje lub inne działania, aby w najlepszy sposób służyć im naszą wiedzą i doświadczeniem.

Nasza oferta

Kancelaria świadczy usługi z zakresu obsługi bieżącej działalności. To m.in.:

 • prowadzenie negocjacji,
 • przygotowanie i opiniowanie umów,
 • reprezentacja w sporach sądowych (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi)
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i podatkowych.

Kancelaria podejmuje się także doradztwa w poszczególnych projektach, takich jak m.in. analizy i audyty prawne, optymalizacja podatkowa oraz wiele innych.

Zespół Kancelarii posiada duże doświadczenie w zakresie prawa handlowego:

 • Zajmuje się tworzeniem, łączeniem, dzieleniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego.
 • Prowadzi usługi w zakresie tworzenia spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych i związków pracodawców.

W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria posiada doświadczenie w następujących obszarach:

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • budowlane,
 • ochrona środowiska.

Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów także:

 • przed zakładami ubezpieczeń,
 • w procesach likwidacji szkód,
 • we wszelkich sprawach spadkowych,
 • sprawach dotyczących nieruchomości
 • oraz w sprawach o zapłatę.
Kancelaria świadczy swoje usługi na terytorium całego kraju.

Nasze doświadczenie

Podstawową grupę klientów Kancelarii stanowią przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych i różnych rozmiarach – od spółek prawa handlowego, poprzez spółdzielnie, spółki cywilne i przedsiębiorstwa prowadzone przez osobę fizyczną na własny rachunek. Nasi Klienci działają w niemal wszystkich branżach.

Kancelaria oferuje im obsługę prawną na każdym etapie działalności:

od chwili rozpoczęcia

Czynności organizatorskie i rejestracja.

PODCZAS BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ

Obsługa prawna w zakresie negocjowania kontraktów z partnerami gospodarczymi czy sporządzania projektów umów, rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji, arbitrażu i sporu sądowego.

Wsparcie w zakresie reprezentowania interesów przedsiębiorcy przed organami administracji i władzy publicznej, jak również w toku budowania kapitału przedsiębiorstwa.

Uczestnictwo w przekształceniach organizacyjnych przedsiębiorstwa (połączenie, podział, zmiana formy prawnej) czy też sanacji.

w momencie zakończenia działalności

Obsługa prawna w zakresie likwidacji, postępowań naprawczych lub upadłościowych.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorcom jako pracodawcom, oferując pomoc w przygotowaniu regulaminów, umów o pracę i innych dokumentów. Udziela też konsultacji prawnych w sprawach pracowniczych, w tym także mediację i obsługę procesową w przypadku sporów sądowych.

Nasi Partnerzy i Eksperci

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianej problematyce cywilistycznej, w tym w szczególności związanej z:

 • obrotem gospodarczym,
 • przekształceniami własnościowymi,
 • procesami prywatyzacyjnymi i restrukturyzacyjnymi,
 • obrotem nieruchomościami,
 • prawem własności intelektualnej,
 • ochroną uczciwej konkurencji i dóbr osobistych.

Zajmują się także zagadnieniami z obszarów:

 • ubezpieczeń majątkowych,
 • prawa administracyjnego,
 • ochrony środowiska,
 • prawa pracy.

Prawnicy skupieni w ramach Kancelarii posiadają szerokie doświadczenie w stałej obsłudze, obejmującej:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • porady z zakresu prawa handlowego,
 • prawa pracy
 • oraz innych obszarów.
Kancelaria ma także doświadczenie w kompleksowej obsłudze konkretnych projektów i procesów gospodarczych.
Istnieje także możliwość uzyskania pomocy prawnej w postaci bieżących porad i konsultacji. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnych w imieniu Klientów.
Jacek Jerzemowski

Jacek Jerzemowski

Radca Prawny

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w 2006 roku. Absolwent Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i administracyjnym.

W latach 2001 – 2010 związany z jedną z czołowych kancelarii prawnych w Polsce (w 2006 roku został wspólnikiem).

Jacek Jerzemowski świadczy obsługę prawną wielu podmiotów o zasięgu krajowym jak
i międzynarodowym, z różnych branż. Nadzorował od strony prawnej wiele projektów, w tym między innymi proces realokacji majątku przedsiębiorstwa kolejowego (szacunkowa wartość projektu to 100 mln złotych), projekt dotyczący nabycia terminalu przeładunkowego (szacunkowa wartość projektu 70 mln złotych) a także obsługiwał proces otwarcia działalności w Polsce (wraz z przygotowaniem kompleksowych regulacji wewnętrznych, wzorów umów, regulaminów i tp.) przez hiszpańską instytucję finansową. Był współautorem prospektu emisyjnego spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowej w Warszawie.

Zdobył praktyczne doświadczenie pełniąc funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo SA (spółka notowana na rynku NewConnect), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wilbo SA (spółka notowana na GPW), Członka Rady Nadzorczej Fota SA (spółka notowana na GPW), likwidatora PolDok2000 sp. z o.o., czy prokurenta w Arka Gdynia SSA.  Przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania.
  Podanie danych jest dobrowolne ale zniedbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możlwość ich poprawniania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest kancelaria radców prawnych i adwokatów Jacek Jerzemowski z siedzibą w Gdańsku przy Al.Grunwaldzkiej 523.