Jacek Jerzemowski

Jacek Jerzemowski
Radca Prawny

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku w 2006 roku. Absolwent Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i administracyjnym.

W latach 2001 – 2010 związany z jedną z czołowych kancelarii prawnych w Polsce (w 2006 roku został wspólnikiem).

Jacek Jerzemowski świadczy obsługę prawną wielu podmiotów o zasięgu krajowym jak
i międzynarodowym, z różnych branż. Nadzorował od strony prawnej wiele projektów, w tym między innymi proces realokacji majątku przedsiębiorstwa kolejowego (szacunkowa wartość projektu to 100 mln złotych), projekt dotyczący nabycia terminalu przeładunkowego (szacunkowa wartość projektu 70 mln złotych) a także obsługiwał proces otwarcia działalności w Polsce (wraz z przygotowaniem kompleksowych regulacji wewnętrznych, wzorów umów, regulaminów i tp.) przez hiszpańską instytucję finansową. Był współautorem prospektu emisyjnego spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowej w Warszawie.

Zdobył praktyczne doświadczenie pełniąc funkcję m.in. Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATC Cargo SA (spółka notowana na rynku NewConnect), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wilbo SA (spółka notowana na GPW), Członka Rady Nadzorczej Fota SA (spółka notowana na GPW), likwidatora PolDok2000 sp. z o.o., czy prokurenta w Arka Gdynia SSA.