Patryk Regliński

Patryk Regliński
Prawnik

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach specjalizacji karnej. Aktywnie udzielał się jako wolontariusz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej świadczącej nieodpłatną pomoc prawną. Planuje uzyskać wpis na listę aplikantów adwokackich przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. W pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, gospodarczego oraz cywilnego. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również prawo medyczne oraz postępowań polubownych. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w trójmiejskich kancelariach, skupionych na obsłudze zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych.

Z Kancelarią współpracuje od początku 2020r.